fbpx

O inicjatywie

Szanowni Państwo!

PKP analizuję zmianę trasy pociągu relacji Szczecin – Gdańsk. Przez te zmiany między innymi powiat białogardzki, świdwiński i łobeski mogą stracić bezpośrednie połączenie z Trójmiastem oraz ok. 50% aktualnie istniejących kursów do Szczecina.

Nie możemy pozwolić na dalszą marginalizację powiatu białogardzkiego, świdwińskiego oraz łobeskiego i innych.

Dlatego wystąpiłem w tej sprawie z pismem do Ministra Infrastruktury przeciwko takim zmianom oraz przygotowałem petycję, którą może poprzeć każdy mieszkaniec.

Zachęcam do poparcia naszej akcji. (pełną treść petycji można przeczytać tutaj).

Z wyrazami szacunku

Tomasz Strząbała

Przewodniczący Rady Miasta

Dlaczego walczymy o zachowanie obecnej trasy?

Zmiana trasy pociągów międzyregionalnych to marginalizacja między innymi powiatu świdwińskiego i białogardzkiego. Chcemy mieć jak dojechać do lekarza, pracy, czy na studia. Usunięcie pociągów uniemożliwi to wielu osobom.

Brak bezpośredniego połączenia z Gdańskiem

Zmiana trasy spowoduje, że podróże do Gdańska będą znacznie dłuższe i trudniejsze.

Zmniejszenie liczby pociągów

Usunięcie pośpiesznych spowoduje spadek liczby pociągów pośpiesznych do Szczecina o 50%

Poprzyj naszą akcję!

Nie zgadzasz się na dalszą marginalizację powiatu świdwińskiego i białogardzkiego? Poprzyj naszą petycję!

Poprzyj petycję!

Kto popiera petycję?

Petycję popiera coraz więcej osób!

Po zmianie pociągi będą omijać Świdwin i Białogard. Jak mieszkańcy tych powiatów będą mieli dojechać do pracy, szkoły czy lekarza? Nie możemy dopuścić do wprowadzenia planowanych zmian.

Tomasz Strząbała – Przewodniczący Rady Miasta

Nie możemy pozwolić na likwidację żadnych pociągów. Nasi mieszkańcy potrzebują dojazdu do pracy, do szkoły, czy do lekarza. Jakakolwiek zmiana kursów pociągów spowoduje negatywne, daleko idące konsekwencje społeczne i gospodarcze.

Emilia Bury – Burmistrz Białogardu

Środek Pomorza Zachodniego jest zapomniany przez rząd. Nie możemy dopuścić do tego, aby mieszkańcy Białogardu i Świdwina byli komunikacyjnie wykluczeni.

Wojciech Dorżynkiewicz – Radny Województwa

Swidwin i Białogard nie mogą być marginalizowane. Dlatego popieram akcję Tomka Strząbały. Połączenia muszą tu pozostać w niezmienionej formie.

Bartosz Arłukowicz

Web Designer